haber arşivi  

15 TEMMUZ ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDIK

15 Temmuz darbe girişiminin 4`üncü yıl dönümünde Cizre`de çeşitli programlar düzenlendi. Cizre Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkan V. Sn. Davut Sinanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan yardımcımız Sn. Cemal İşlek ve TSO Meclis üyelerimiz, kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.2020-07-16 18:42:22 Haberin Devamı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NEZDİNDE YAPTIĞIMIZ GİRİŞİMLERİMİZ SONUÇ VERDİ

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Salih Sevinç daha önce Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk nezdinde girişimlerde bulunarak, ilçemizde 8’nci sınıflardan liselere geçecek öğrenci sayımız 5500 olduğunu belirterek, kontenjan sınırlaması nedeni ile çok sayıda öğrencimizin açıkta kaldığını iletmiş, Öğrencilerimizin mağdur olmamaları açısından şehrimizdeki Hacı F...2020-04-02 21:27:45 Haberin Devamı

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ CAMİİ VE KOOPERATİF AÇILIŞINA KATILDIK

Cizre Küçük Sanayi Sitesi’nde Abdulgaffar Dursun Camii ve SS Cizre Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi hizmet binasının açılışı törenle yapıldı.2020-03-13 22:31:05 Haberin Devamı

NAKLİYE VE İHRACAT SEKTÖRLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÜYELERİMİZ İLE BİR ARAYA GELDİK

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn Salih Sevinç ve Meclis Başkanımız Sn. Ömer Faruk Yıldırım Habur sınır kapısının işleyişi hakkında İhracat ve nakliye sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın temsilcileri ile bir araya gelip fikir alışverişinde bulunarak, TSO olarak yapılan girişimler hakkında bilgi verdi. 2020-03-10 00:25:19 Haberin Devamı

HABUR SINIR KAPISI İLE İLGİLİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ TOBB BAŞKANIMIZ İLE PAYLAŞTIK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Şanlıurfa İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı’na katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Salih Sevinç, Habur sınır kapısının işleyişi hakkında Başkan Hisarcıklıoğlu’na detaylı bilgi vererek ihracatın sağlıklı bir şekilde devam etmesi ve alınacak önlemler hakkında gör...2020-03-09 23:31:04 Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI KIŞLA’YI ZİYARET ETTİK

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Salih Sevinç ve Meclis Başkanımız Sn. Ömer Faruk Yıldırım Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın İsrafil Kışla ile Cumhurbaşkanlığı külliyesinde ziyaret etti. Ziyarette şehrimiz genel sorunlarını içeren kapsamlı bir rapor sunup, Şehrimizin sorunlarının çözümü noktasında destek talebinde bulunuldu. 2020-02-28 04:43:25 Haberin Devamı

TİCARET BAKAN YARDIMCISI TURGAY VE GTİ BAŞKANINA ŞEHRİMİZİN SORUNLARINI İLETTİK

Bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak’a gelen Ticaret Bakanı Yardımcısı Sn. Rıza Tuna Turgay, Gümrük Turizm İşletmeleri Başkanı Sn. Arif Parmaksız, GTİ Genel Müdürü Sn. Ömür Çebeş ile Habur Gümrük kapısında bir araya gelip şehrimizin ana sorunlarının yanı sıra firmalarımızın gümrük giriş ve çıkışlarında karşılaştıkları sorunlar ve ü...2020-02-28 04:13:22 Haberin Devamı

CİZRE TSO’DAN ATO’YA ZİYARET

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Salih Sevinç, Meclis Başkanımız Sn. Ömer Faruk Yıldırım, Odamızın Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri heyet olarak Ankara Ticaret Odası Başkanı Sn. Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. 2020-02-24 21:18:28 Haberin Devamı

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİK

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Salih Sevinç beraberindeki heyet ile birlikte Emniyet Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Aktaş’ı makamında ziyaret etti. 2020-02-24 21:17:45 Haberin Devamı

HABERLER

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Süleyman Çağlı ve Şırnak TSO Başkanı Osman GELİŞ`in Girişimleri Sonucu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlandı


YÖNETİM KURULU BAŞKANI`MIZ SAYIN SÜLEYMAN ÇAĞLI VE ŞIRNAK TSO BAŞKANI SAYIN OSMAN GELİŞ`İN MALİYE BAKANLIĞI NEZDİNDE YAPMIŞ OLDUKLARI YOĞUN TEMASLARI SONUCU CİZRE VE ŞIRNAK`TA ARAÇLARINI HURDAYA ÇIKARAN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ`NİN 40 MİLYON TL TUTARINDAKİ CEZALARIN RESEN SİLİNMESİ İLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ YAYINLANDI 

GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ
SIRA NO:2015/1 .
Tarih: 02.02.2015
Sayı: 91378753-010.06.01(40-03)

GİRİŞ
Başkanlığımıza intikal eden olaylardan; 
- Nakliyecilik faaliyeti ile uğraşan mükelleflerin bu faaliyetlerinde kullandıkları taşıtlarının üzerinde haciz veya ihtiyati haciz bulunması nedeniyle söz konusu taşıtları resmi yoldan hurdaya ayıramadıkları,
- Gayri resmi yoldan hurda vaziyette satış, hurda vaziyetteyken parçalanarak kaybolma, daha önceki bir tarihten itibaren kullanılamaz durumda olmasına rağmen resmi yoldan hurdaya ayrılmak suretiyle trafik tescil kaydı silinerek tasarruftan çıkmış olma vb. gerekçelerle kullanılamaz durumdaki taşıtlarla ilgili olarak hurda belgesi alınmasında ve söz konusu taşıtların kullanılamaz hale geldiği tarihin tespitinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ticari faaliyetlerine devam etme imkânı bulunmamasına rağmen mükelleflerin mükellefiyet kayıtlarının terkin edilemediği,
- Nakliyecilik faaliyetinde kullanılan taşıtların savaş, iç savaş vb. durumların yaşandığı ülkelerde kullanılamaz hale gelmesi veya çeşitli sebeplerle ilgililerin tasarrufundan çıkması durumlarında, mükelleflerin mükellefiyet kayıtlarının terkin edilmesi hususlarında problemler yaşandığı, 
- Nakliyecilikte kullanılan taşıtların veraset suretiyle intikal yoluyla mirasçılara devri durumunda, kendisi birer ticari işletme addolunan kamyon, otobüs gibi taşıtlar nedeniyle işi bırakma yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen mirasçılar nezdinde geçmişe yönelik mükellefiyet tesis işlemleri nedeniyle mağduriyetlerin yaşandığı,
- Veraset suretiyle intikalle devrolunan ancak ticari faaliyette kullanılmayan taşıtların haciz nedeniyle satışının yapılamaması, trafikten çekilememesi veya hurdaya ayrılamaması durumlarında, mükelleflerin mükellefiyet kayıtlarının terkin edilmesi hususlarında sorunlar yaşandığı
anlaşılmış olup, söz konusu sorunların çözümüne yönelik olarak 22/7/2003 tarihli ve 2003/3 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesinde yer alan hususlara ilaveten aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1-KULLANILAMAZ DURUMDA OLAN TAŞITLARLA İLGİLİ OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER
2003/3 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesinin "2-ARAÇLARIN KULLANILAMAZ HALE GELMESİ" başlıklı bölümünde, "Çeşitli nedenlerle hurda belgesi alınamaması durumunda söz konusu aracın durumunun bilirkişi raporu ile ortaya konulması ve gerekli görülmesi halinde olayın vergi inceleme raporu ile de tereddüte yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulması halinde bilirkişi raporu ve inceleme sonucuna göre hareket edilecektir." 
açıklamasına yer verilmiştir.

Ancak, Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, nakliyecilikte kullanılmakta iken gayri resmi olarak hurda vaziyette satılan veya hurda vaziyette parçalanarak kaybolan taşıtların mükelleflerin tasarrufundan çıkmış olması nedeniyle gerçek durumun bilirkişi raporu alınmak suretiyle tespitinin mümkün olamadığı anlaşılmaktadır.

18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında hurda taşıt kabul edilerek tescil kaydı silinen taşıtlarla ilgili olarak, mükelleflerce tescil kaydının silinmesinden daha önceki bir tarihten itibaren ticari faaliyetin sona ermiş olduğunun iddia edildiği hallerde de 2003/3 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi kapsamında bilirkişi raporu yoluyla herhangi bir tespit yapılması mümkün olamamaktadır.
Ayrıca, mükelleflerin tasarrufundan çıkmış olan taşıtlarla ilgili olarak Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından gerçek durumu yansıtan vergi inceleme raporlarının düzenlenmesi hususunda da bir takım sıkıntılar yaşanabilmektedir.
Benzer nedenlerle, kullanılamaz vaziyette olmasına rağmen üzerinde haciz veya ihtiyati haciz bulunması gibi nedenlerle söz konusu taşıtları resmi yoldan hurdaya ayıramayanların da mükellefiyet terkin talepleri yerine getirilememektedir.
Bu çerçevede, nakliyecilikte kullanılmakta iken gayri resmi olarak hurda vaziyette satılma, hurda vaziyette parçalanarak kaybolma, resmi olmayan yollardan satılma vb. nedenlerle trafik tescil kaydı silinmeksizin mükelleflerin tasarrufundan çıkmış olan, resmi yoldan hurdaya ayrılmak suretiyle trafik tescil kaydı silinmiş olmakla birlikte daha önceki bir tarihten itibaren kullanılamaz durumda olduğu iddia edilen ve kullanılamaz vaziyette olmasına rağmen üzerinde haciz veya ihtiyati haciz bulunması gibi nedenlerle resmi yoldan hurdaya ayrılamayan taşıtlara ilişkin olarak mükellefin talebi üzerine veya re`sen bu iddiaların ilgili bulunduğu tarihten itibaren;
- Taşıt sahibinin sürücü belgesinden hareketle, kaydı kapatılacak olan taşıtın kullanımından dolayı trafik idari para cezası uygulanmadığının,
- Taşıtın dosyasında tebliğ edilmemiş trafik idari para cezası karar tutanağı bulunmadığının,
- Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi (TRAMER) kayıtlarına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmamış olduğunun,
- Taşıtın tescil dosyası kayıtlarında herhangi bir işlem (teknik değişiklik, renk değişikliği, zayi veya yıpranma nedenleriyle belge yenileme, şahsi hal ve adres değişikliği gibi) yapılmamış olduğunun,
- Taşıtın ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazasına karışmadığının,
- Söz konusu taşıtla faaliyette bulunmak üzere ilgili kuruluşlardan faaliyet türüne uygun yetki belgesi (K1, K2 vb.) alınmadığının veya belge yenilemesi yapılmadığının, 
- Söz konusu taşıtla ticari faaliyette bulunulduğuna dair herhangi bir tutanak, yoklama veya benzeri bir belge (yol denetim ekiplerince yapılan tespit vb.) bulunmadığının tespiti halinde, en son verilen vergi beyannamesinin (Yıllık gelir vergisi beyannamesi, geçici vergi beyannamesi veya katma değer vergisi beyannamesi) verildiği tarih dikkate alınmak suretiyle mükelleflerin ticari faaliyetlerine devam etme imkânının kalmadığı tarih itibarıyla gelir vergisi mükellefiyetleri terkin edilecektir.

Söz konusu terkin işleminin yapılabilmesi için yukarıda yer alan tespitlerin tamamının varlığının aranması gerekmektedir. 
Öte yandan, bu taşıtların herhangi bir şekilde ticari faaliyetlerde kullanıldığının tespiti halinde söz konusu taşıtlara ilişkin olarak yeniden gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmektedir.
Hurda vaziyette terk edildiği alandan parçalanarak çalınma hali hariç nakliyecilikte kullanılan taşıtların çalınması halinde ise 2003/3 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesinin "3-ARAÇLARIN ÇALINMASI" başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılmaya devam edilecektir. 

2-SAVAŞ, İÇ SAVAŞ VB. DURUMLARIN YAŞANDIĞI ÜLKELERDE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE KİŞİLERİN TASARRUFUNDAN ÇIKAN VEYA KULLANILAMAZ HALE GELEN TAŞITLARLA İLGİLİ OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER
Savaş, iç savaş vb. durumların hüküm sürdüğü yabancı ülkelerde, kaza sonucu ya da taşıtın model yılı vb. nedenlerle kullanılamaz hale gelen veya irade dışı sebeplerle kişilerin tasarrufundan çıkan taşıtların bu durumları, ilgili ülke yetkili makamlarından veya bu ülkelerdeki dış temsilciliklerimizden gerekli belgelerin alınamaması nedeniyle tevsik edilememektedir.
Dolayısıyla, 2003/3 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde mükelleflerin bu taşıtlara bağlı mükellefiyet terkin taleplerinin yerine getirilmesi hususunda sıkıntılar yaşanmaktadır.
Nakliyecilik faaliyeti ile uğraşan mükelleflerin söz konusu taleplerinin değerlendirilebilmesi için, ilgili Vergi Dairesi Müdürlüklerince mükelleflerden talep edilmesi gereken bilgi ve belgeler aşağıda yer almaktadır;
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan ve taşıtın en son yurt dışına çıkış yaptığı tarihi gösteren ve söz konusu taşıtın yeniden yurda dönmediğini tevsik eden belgeler,
- Mükellefin ya da taşıt şoförünün savaş, iç savaş vb. durumların hüküm sürdüğü ülkeye giriş ve çıkış tarihlerini tevsik eden belgeler. 
Söz konusu belgeler kapsamında en son verilen vergi beyannamesinin (Yıllık gelir vergisi beyannamesi, geçici vergi beyannamesi veya katma değer vergisi beyannamesi) verildiği tarih dikkate alınmak suretiyle mükelleflerin ticari faaliyetlerine devam etme imkânının kalmadığı tarih itibarıyla gelir vergisi mükellefiyetleri terkin edilecektir.
Savaş, iç savaş vb. durumların yaşandığı ülkeler dışındaki ülkelerde nakliyecilikte kullanılan taşıtların alıkonulması, çalınması veya kullanılamaz hale gelmesi durumlarında ise 2003/3 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi ile bu Genelgenin ilgili bölümlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir.
3-NAKLİYECİLİKTE KULLANILAN TAŞITLARIN VERASET SURETİYLE MİRASÇILARA DEVRİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
Hususi ihtiyaçlarda kullanılmaya müsait olsun yahut olmasın nakliyecilikte kullanılan taşıtların veraset suretiyle mirasçılara intikali durumunda, mirasçılar nezdinde işe başlanıp başlanılmadığının yoklama ile tespiti yapılmaksızın ilgililer adına ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmeyecektir.
Yapılan yoklamalarda varislerce söz konusu taşıtlarla ticari faaliyette bulunulmadığının beyan edilmesi durumunda, veraset suretiyle intikalin gerçekleştiği tarih esas alınarak bu Genelgenin "1-KULLANILAMAZ DURUMDA OLAN TAŞITLARLA İLGİLİ OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER" başlıklı bölümünde yer verilen tespitler yapılmak suretiyle mükellefiyet tesisine gerek olup olmadığı değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme neticesinde;
- Kamyonet vb. özel ihtiyaçlar için de kullanılmaya müsait taşıtlar için, veraset suretiyle intikalin gerçekleştiği tarih esas alınarak yapılacak tespitler çerçevesinde ticari faaliyette bulunulmadığı kanaatine varılması ve ilgililerce taşıtların trafik kaydının hususiye çevrilmiş olması,
- Otobüs, kamyon vb. özel ihtiyaçlar için kullanılmaya müsait olmayan taşıtlar için, veraset suretiyle intikalin gerçekleştiği tarih esas alınarak yapılacak tespitler çerçevesinde ticari faaliyette bulunulmadığı kanaatine varılmış olmasının yanı sıra söz konusu taşıtların satılması, trafikten çekilmesi veya kullanılamaz durumda ise hurdaya ayrılması 
şartlarıyla varisler adına gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmemesi mümkün olabilecektir.
Özel ihtiyaçlar için kullanılmaya müsait olmayan taşıtlardan haciz vb. nedenlerle satılamayan, trafikten çekilemeyen veya hurdaya ayrılmayanlarla ilgili olarak ise, bu hususların tevsik edilmesi koşuluyla yukarıda bahsi geçen tespitler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucuna göre mükellefiyet tesis edilmemesi mümkün bulunmaktadır.
Öte yandan, ölüm nedeniyle varislere intikal eden taşıtla nakliyecilik faaliyetine bir veya birkaç varis tarafından devam edilmesi durumunda, diğer varislerin söz konusu taşıt üzerindeki haklarından feragat etmeleri şartıyla sadece faaliyette bulunan varis veya varisler adına mükellefiyet tesis edilmesi gerekmektedir.
İlgili mükelleflere önemle duyurulur.

 Tarih : 2015-02-14 02:29:15HAVA DURUMU

ŞIRNAK HAVA DURUMU
ARAMA