Ticaret Sicil İşlemleri

TASFİYE SONU
1. Dilekçe
2. Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha-noter onaylı)
3. Hazirun cetveli
4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
5. Gündem
6. Kapanış bilançosu
7. Bilanço ile ilgili yatırılmış olan damga vergisi makbuzu