Ticaret Sicil İşlemleri

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
1. Dilekçe
2. Genel Kurul Kararı (Noter onaylı – 2 adet)
3. Mahkeme veraset ilamı veya noterden düzenlenmiş mirasçılık belgesi (asıl veya onaylı)
4. Yeni ortak girişi var ise kararda TC Kimlik numarası belirtilmeli.
5. Müdür seçimi var ise şirket unvanı altında imza beyannamesi
6. Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
7. Veraseten edinilecek paylar bir ya da iki ortağa devredilecekse noterden sadece ortaklık payına ilişkin feragatname düzenlenmelidir.