Ticaret Sicil İşlemleri

TİCARET SİCİL BELGE ÜCRETLERİ

ORTAKLIK TEYİT BELGESİ 34,00 TL Kozanlı +25 TL  Oda  1 Adet
YETKİ BELGESİ 34,00 TL Kozanlı +25 TL  Oda  1 Adet
SİCİL TASDİKNAMESİ 34,00 TL Kozanlı
+5 TL  Oda
 1 Adet
İFLAS VE KONKORDATO BELGESİ (A B BENDİ) 34,00 TL Kozanlı
+5 TL  Oda
 1 Adet
GMTV
(
Gayrimenkul Tasarruf Vesikası)
34,00 TL Kozanlı +25 TL  Oda  1 Adet