KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATINA UYUM EĞİTİMİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATINA UYUM EĞİTİMİ

KOBİ yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak internet üzerinden, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına
Uyum Eğitimi gerçekleştirilecektir.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından
gerçekleştirilecek “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi” başlıklı eğitimden; gerek
çalışanlarının gerek müşterilerinin ve temasta bulunun diğer kişilerin kişisel verilerini mevzuata uygun
şekilde işlemek isteyen şirket sahip ve yöneticileri bu eğitimden faydalanabilecektir. Eğitim sonunda
katılımcılar kişisel verilerin korunması hukukunun temel kavramlarını, Kanun’un getirdiği yeni koruma
mekanizmasının işleyişini, riskleri, fırsatları, veri işleme faaliyetinde sorumluluğun ne şekilde işlediğini,
verisi işlenenlerin haklarını, hak arama usulünü, kişisel verileri koruma envanterinin ne olduğunu, VERBİS’e
kayıt, aydınlatma, kişisel veri koruma politikası hazırlama gibi mutlaka yerine getirilmesi gereken çeşitli
aşamaları öğrenmiş, farkındalık sahibi olmuş olurlar. Eğitim sonunda katılımcılara soru-cevap imkanı
verilecektir. Eğitimin % 70’ine devam eden katılımcılar adına dijital doğrulanabilir katılım belgesi
hazırlanacak ve e-posta adreslerine gönderilecektir.

 

Eğitime ilişkin detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

KisiselVerilerinKorunmasiMevzuatinaUyumEgitimi_2