DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI SİSTEMİ HK

DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI SİSTEMİ HK

Değerli Üyelerimiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına alan ve tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmını devlet destekli havuzdan karşılayan “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi” hakkında 16 Nisan 2020 tarihinde saat 14:00’da http://alacaksigortasi.tobb.org.tr adresinde internet üzerinden bir bilgilendirme seminerinin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Seminer, Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası Direktörü Ali Sertaç Canal’ın katılımı ile gerçekleştirilecek ve Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi hakkında KOBİ’lerin soruları cevaplandırılacaktır. Katılım ücretsiz olan seminere ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.