İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 24.02.2021 tarih 1875 sayılı yazıda;

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 Sayılı Kanun`a eklenen maddeler ile yeni istihdam teşvikleri getirilmiş ve vcut maddelere yapılan düzenlemeler ile bir kısım istihdam teşviklerinin ise süresi uzatılmıştır.

Buna göre Ülkemizde halihazırda uygulaması devam eden;

-5510 say11l Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 7,

-4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 8,

-4857 sayılı İş Kanununda l,

-5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda 1,

-5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda 1,

-2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda 1,

-3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda 1,

-6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununda 1,

olmak üzere toplamda 21 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunmaktadır.