Kırsal Kalkınma Destekleri Semineri

Kırsal Kalkınma Destekleri Semineri

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun KOBİ’lere yönelik destek ve hibeleri hakkında 7 Temmuz 2020 Salı günü saat 16:00’da internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü’nün katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde kırsal kalkınma destekleri anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkında soruları cevaplandırılacaktır. Seminere katılım ücretsiz olup program ekte yer almaktadır.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Katılım İnternet Üzerinden 

Seminere Katılım Adresi: http://webinar.tobb.org.tr

tüm üyelere katılım ücretsizdir.