SGK BORÇ YAPILANDIRMASI HAKKINDA DUYURU

SGK BORÇ YAPILANDIRMASI HAKKINDA DUYURU

18.05.2018 Tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren 7143 sayılı Kanun’un Sağladığı avantajlardan faydalanarak borcunu indirimli olarak peşin veya taksitler halinde ödeme imkânı mevcuttur.

Son Başvuru tarihi 31.07.2018 olup APS iadeli taahhütlü aktif e-bildirge şifresi varsa internet yolu ile veya SGK merkezlerine başvurması gerekmektedir.

Buna göre; Odamıza kayıtlı üyelerimizin ilerde mağduriyet yaşamaması adına ilanen duyurulur.