Sicil tasdiknamesi için önemli duyuru

Sicil tasdiknamesi için önemli duyuru

19 ARALIK 2012 Tarih 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı başlıklı 13.maddenin 1.fıkrasında;

“Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Bu nedenle, Türk Ticaret Kanunu’nun 64.maddesinin 3.fıkrası gereğince, defter tasdiki yaptıracak tacirlerin sicil tasdiknamesi için yılsonunu beklemeden Odamıza  müracaatta bulunmaları önemle duyurulur.