VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HK.

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HK.

Buna göre;

11/05/2018 tarihli ve 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun kapsamında 01/10/2018 (30/09/2018 Pazar gününe rastladığından)  tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15/10/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır. Bilgilerinize arz ederiz.