GELİR İDARESİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞEREK BÖLGEMİZİN SORUNLARINI AKTARDIK

Yönetim Kurulu Başkanımız Salih Sevinç Mali Müşavir Senar Başak ile birlikte Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar’ı ziyaret etti.

Başkan Sevinç, ziyarette Hurda yasası, matrah artırımı, Cizre ve Silopi Vergi Dairelerindeki personel eksikliğinin giderilmesi ve yurtdışından döviz getiren firmalarımızın karşılaştıkları sorunları Başkan Bayraktar’a aktararak sorunların çözümü için destek talebinde bulundu.

Gelir idaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ile makamında görüşen başkan Sevinç;

 

Bölgemizde Irak’a yönelik ihracat ve nakliyecilik sektörlerin yoğun olması nedeniyle, nakliyecilik faaliyetinde kullanılan araçların kaza yapması,hurdaya ayrılması ve mevcut olmaması gibi nedenlerle Mükelleflerin hiçbir faaliyeti olmadığı halde gelir vergisi Mükellefiyetinin devam ettirilmesi ve beyanname verilmemesi nedeniyle vergi usul kanununa göre kesilen özel usulsüzlük cezaları vatandaşları mağdur etmekte olduğunu söyleyerek,

“Hurda vaziyetteyken parçalanarak kaybolma, daha önceki bir tarihten itibaren kullanılamaz durumda olmasına rağmen resmi yoldan hurdaya ayrılmak suretiyle trafik tescil kaydı silinerek tasarruftan çıkmış olma vb. gerekçelerle kullanılamaz durumdaki taşıtlarla ilgili olarak hurda belgesi alınmasında ve söz konusu taşıtların kullanılamaz hale geldiği tarihin tespitinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ticari faaliyetlerine devam etme imkânı bulunmamasına rağmen mükelleflerin mükellefiyet kayıtlarının terkin edilemediği,

Söz konusu taşıtla ticari faaliyette bulunulduğuna dair herhangi bir tutanak, yoklama veya benzeri bir belge (yol denetim ekiplerince yapılan tespit vb.) bulunmadığının tespiti halinde, en son verilen vergi beyannamesinin verildiği tarih dikkate alınmak suretiyle mükelleflerin ticari faaliyetlerine devam etme imkânının kalmadığı tarih itibarıyla gelir vergisi mükellefiyetleri terkin edilmektedir. Ancak bu araçlara ait Motorlu taşıtlar vergisi halen mükellefler adına tahakkuk edilmekte ve ilgili firma ve şahıslara ceza ve ödemeler hususunda Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından tebligatlar gönderilmektedir”diyerek;

 

Bu anlamda, 2003/3 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde mükelleflerin bu taşıtlara bağlı mükellefiyet terkin taleplerinin yerine getirilmesi hususunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Söz konusu mükelleflerin Motorlu taşıtlarının tahakkuk edilen ceza ve ödemelerin silinmesi hususunda, Başkan Bayraktar’dan destek talebinde bulundu.

 

Başkan Sevinç, ayrıca Cizre ve Silopi vergi dairelerindeki personel eksikliği nedeniyle vatandaşların yaşadığı sorunları ve sorunların çözümü için ilgili Vergi dairelerindeki personel eksikliğinin giderilmesi hususunu ve Türkiye-Irak arasında döviz taşımacılığı yapan firmaların şahsi hesaplarına yapılan incelemelerin esnetilmesini talep etti.