BAŞKAN SEFİNÇ SGK PRİM BORÇLARININ ERTELENMESİ HUSUSUNDA TOBB VE  İLGİLİ BAKANLIKLAR NEZDİNDE GİRİŞİMLERDE BULUNDU

BAŞKAN SEFİNÇ SGK PRİM BORÇLARININ ERTELENMESİ HUSUSUNDA TOBB VE İLGİLİ BAKANLIKLAR NEZDİNDE GİRİŞİMLERDE BULUNDU

Başkan Sefinç, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanı, Sn. Zehra Zümrüt Selçuk ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn.  M. Rifat Hisarcıklıoğlu nezdinde girişimlerde, bulunarak bölgemizde yaşanan olaylar nedeniyle iş verenlerin,  ekonomik anlamda  sıkıntılar çektiğine dikkat çekerek, bölge esnafının  SGK prim borçlarının 31 Aralık 2019  tarihine kadar ertelenmesi hususunu talep ederek şunları dile getirdi,

“ilçemizde yaşanan olaylar nedeniyle,Mücbir Sebep kapsamında  5510 sayılı Kanun ile sigortalılar, genel sağlık sigortalıları ile faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerinin 5510 sayılı Kanun gereğince; yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerinin ertelenmesiyle ilgili olarak 21/9/2017 tarihli 2017/370 sayılı Kurum Kararı ile tüm ödemelerin  31/01/2018 dahil) ertelenmesine karar verilmiş idi, ancak  Bölgede yaşanan olaylar, ekonomimiz üzerinde çok kötü etkiler bırakmıştır. Özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerimiz finansal açıdan zor bir dönemden geçmektedirler. ilçemizde halen ekonomik anlamda darboğaz yaşanmaktadır.Bu amaçla mükelleflerin 31/12/2015-31/12/2017  dönemlere ilişkin SGK’na ödemeleri gereken prim borçlarının ödeme süresinin 31/12/2019 tarihine kadar uzatılması hususunda, değerli desteklerinizi talep ederiz.” dedi.