CTSO HEYETİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI`NI ZİYARET ETTİ

CTSO HEYETİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI`NI ZİYARET ETTİ

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası  Meclis Başkanı Abdullah Müştak ve beraberindeki Mali Müşavirler Odasını temsilen Ömer Savda ve Senar Başak’tan oluşan heyet, Ankara’da Gelir İdaresi Başkanlığını ziyaret etti.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Şinasi Candan ile bir araya gelen heyet, 5838 Sayılı Kanun gereğince aftan yararlanan mükelleflerin, 2000’li yılların başından beri herhangi bir faaliyeti bulunmayan ve herhangi bir gelir beyan etmeyen mükelleflerin geriye dönük terklerinin verilmesi konusunda görüşme yapıldı.

Ziyaretten sonra, toplantının olumlu geçtiğini bildiren Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Abdullah Müştak, İlçemizde İhracat yapan firmaların iadesini alamayan mükelleflerin şikâyetleri doğrultusunda başlatılan çalışma neticesinde, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na tarafımızca hazırlanan raporları dosya halinde sunduk.

Üyelerimizin ihracatta karşılaştığı sıkıntıları anlatan raporda; Anılan vergi dairesinde 22/01/2012 tarihinde yapılan ”Gelir Uzman Yardımcılığı” sınavı ile 15 gelir uzman yardımcılığı kadrosu ihdas edilmiş olup 15 gelir uzman yardımcısı göreve başladıktan sonra vergi dairesinde işlemler hızlanmış idi. Mevcut uzman yardımcıları eş durumu ve benzeri mazeretlerle tayin dilekçeleri vermişlerdir. Cizre Vergi Dairesinde 4.350 adet gelir ve kurumlar vergisi mükellefi,14.000 adet motorlu taşıtlar vergisi mükellefi her ay katma değer vergisi iadesi alan 123 adet uluslar arası taşımacılık ve ihracat yapan mükelleflere 23 personel hizmet vermeye çalışmaktadır. Ayrıca öteden beri devam eden fazla mesai uygulamasına 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile 01/01/2013 tarihi itibari ile son verildiğinden, mesai saatleri dışında çalışma yapılamadığından mevcut iş yoğunluğu daha da artmıştır. Dedi

İlimiz Türkiye ihracat sıralamasında 16.sırada yer almakta ve 2012 verilerine göre ilk bin ihracatçı sıralamasında Odamıza kayıtlı 6 firma bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda bu oran onlarca firmaya tekabül etmekte iken, üyelerimiz iadelerini alamadıkları için diğer illere ve  ilçemize 30 km mesafede bulunan Silopi ilçesine merkez nakillerini yapmaktadırlar.Silopi ilçesinden ihracat yapan firmalar iadelerini 30-40 günde almaktadırlar,ilçemizde ise bu süre 8-9 ay sürmektedir. Oda olarak ilçemize yatırımcı ve istihdam yaratan ihracatçı üye çekmeye çalışırken Vergi dairemizdeki personel sıkıntısı nedeniyle ilçemiz büyük bir ekonomik kayıp yaşamaktadır. 

Bilindiği üzere katma değer vergisi iadesi hem teknik hem de karmaşık bir süreçten sonra yapılabilmektedir. Burada görev alacak personelin iadeleri yapabilecek seviyeye gelebilmesi için asgari 6 aylık bir süreye gereksinim vardır. Vergi dairesinde daha sağlıklı bir vergilendirmenin yapılabilmesi hızlı ve kaliteli bir hizmetin verilebilmesi ve gecikmelerden kaynaklanan şikâyetlerin en aza indirilmesi için anılan vergi dairesine 7 gelir uzman yardımcısı kadrosunun ihdas edilerek, atama yapılması hususunda görüş bildirdik. dedi