ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ HUSUSUNDA GİRİŞİMLERDE BULUNDUK

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ HUSUSUNDA GİRİŞİMLERDE BULUNDUK

Başkan Sevinç, Özel öğretim kurumları ile yapılan değerlendirmede, İçişleri Bakanlığı’nın E-89780865-153-18579 sayılı korana virüs ek tedbirleri konulu genelgesinde yüz yüze eğitime 31 Aralık 2020 tarihine kadar ara verildiğinin yayımlandığını, İlerleyen günlerde sahadan gelen talepler doğrultusunda anaokulu–kreş ve 4-6 yaş arası Kur-an kursları bu kapsam dışında tutulduğunu bildirerek;

 

“İlkokula yeni başlayan 1.sınıflar ile bu yıl sınav sürecine dahil olan ortaokul 8. sınıf ile lise 12.sınıf öğrencilerinin de bu kapsam içerisine dahil edilmesinin okula yeni başlayan ve sınava hazırlanan öğrenci, veli ve eğitim camiası için önemli ve gerekli bir durum olduğu, özel öğretim kurumları ve tarafımızca ortak fikir birliğine varılmıştır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan özel çalışma ile devlet ve özel öğretim kurumlarına pandemi tedbirleri kapsamında yapılan yoğun denetim ve kurallar nezdinde “OKULUM TEMİZ” belgesi şartı getirilmiş ve hemen hemen tüm kurumlar bu denetimlerden geçerek bu belgeyi almaya hak kazanmıştır.

 

Bu süreçte devletimizin yükünün ağır ve meşakkatli olduğunun bilinciyle ülke olarak hem ekonomik hem de milli eğitim açısından en az zararla çıkması için devletimizin yanındayız. Yüz yüze eğitim için alınan kararların tekrar gözden geçirilmesi ülkemizin menfaatleri doğrultusunda olacaktır” dedi.

 

 

Başkan Sevinç, Bizler Cizre Ticaret ve Sanayi Odası olarak aşağıda tespiti yapılan problemlerimiz için devletimizden çözüm beklemekteyiz.

 

1-Kısa Çalışma Ödeneğinin okulların açılacağı tarihe kadar uzatılması,

 

2-Kısa Çalışma Ödeneğinin bir önceki yılın çalışan personel sayısının ortalamasına göre verilmesi kararının genişletilerek hala hazırda çalışan tüm personelleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi,

 

 

3-Özel öğretim kurumlarının SGK ve vergi borçlarının 1 yıl ötelenmesi,

 

4-Kısa Çalışma Ödeneği SGK olarak yansıyan uygulamanın prim gününe dahil edilmesi,

 

5-Özel öğretim kurumlarının,  yüz yüze eğitime ara verilmesine rağmen işletme giderleri, devam etmektedir. Özellikle kira giderleri kurumların hayatını devam ettirmesinde büyük engel teşkil etmektedir. Kurumlarımıza bu kapsamda kira desteğinin sağlanması,

 

6-Pandemiden dolayı özel öğretim kurumları, eğitim aidatlarını tahsil edememekte olup bu durumdan dolayı velilerle karşı karşıya gelmektedir. Sıkıntının giderilmesi adına öğrenci başı eğitim ücret desteği uygulamasının gündeme alınması,

 

7-Özel öğretim kurumlarının ticari hayatlarını devam ettirebilmesi için ÖZEL EĞİTİM DESTEK PAKETİ uygulamasının devreye alınarak kurumlarımıza KGF kapsamında 1 yıl ödemesiz 2 yıl ödemeli faizsiz kredinin sağlanması,

 

8-Ortaokul 8. sınıf ile lise 12. sınıf öğrencilerin sınava hazırlanmalarından dolayı okullarda ve kurslarda yüz yüze eğitime müsaade edilmesi.