GEÇİŞ BELGESİ

GEÇİŞ BELGESİ :

İkili antlaşmalar gereği yabancı ülkelerden temin edilen ve uluslararası taşımalarda kullanılan ikili, transit ve üçüncü ülke dönüş yükü ve benzeri izin belgeleridir.

GEÇİŞ BELGESİ NE İŞE YARAR
Taşıyıcı firma tarafından temin edilen geçiş belgesi ile belgenin niteliğine göre o ülke topraklarında işlem yapabilme ve hareket edebilme hakkını elde etmiş olup, transit ve varış ülkelerinin taşıma kurallarına istinaden uygulayacakları cezai müeyyidelere karşı yasal olarak kendini güvence altına almış olur.

Uluslararası Nakliye yapan firmalara Mersin Limanı içerisinde yer alan ofisimizde Odamız tarafından Geçiş Belgesi dağıtım işlemleri yürütülmektedir.

Mersin – Trieste hattında haftada 3 gün karşılıklı 3 sefer yapılmaktadır. 2009 yılına kadar Ro-Ro taşımacılığından faydalanmak için İstanbul ve Çeşme Limanlarına gitmek zorunda kalan firmalarımıza Mersin- Trieste hattı büyük avantajlar sağlamıştır.

Ro-Ro hattını kullanan nakliye ve ihracatçı firmalara teşvik kapsamında Mersin Limanında gümrüksüz akaryakıt satışı da yapılmaktadır.

 

GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIMINDA TALEP EDİLEN BELGELER

Geçiş belgesi dağıtımında istenen belgeler aşağıda tanımlanmıştır.

  • TIR karnesi/ATA karnesi/Transit Gümrük Beyannamesi/Transit Refakat Belgesi/Gümrük Çıkış Beyannamesi Fotokopisi (İtalya ve Avusturya taşımaları için ihracat beyanname fotokopisinin eklenmesi zorunludur)
  • Dilekçe (güzergâh, talep edilen geçiş belgeleri ve yıllık belgelerin istenip istenmediği önemle belirtilecektir)
  • Geçiş belgesi ile ilgili işlemleri firma adına yürütebilmek için noter onaylı vekaletname aslı veya fotokopisi + kimlik fotokopisi
  • Taşıta bir önceki sefer için tahsis edilen iadesi zorunlu geçiş belgeleri kullanılmış veya kullanılmamış haliyle iadesi
  • Yükleme ordinosu
  • Frigo yükler için sağlık sertifikası + fatura fotokopisi

 

 

GEBOS-2 FİRMA ERİŞİMİ VE KULLANIMI

GEBOS-2 Firma erişimi ve kullanımı

GeçişBelgesi Otomasyon Sistemi(GEBOS-2)’deyapılan güncelleme sayesinde Taşımacı firmalar tarafından“Firma İşlemleri” menüsünden firma yetkililerini (sürücüve gümrük takipçileri) belirleyebilecek, geçiş belgesi başvurularında vekaletname ibrazına gerek olmaksızın dilekçelerde sürücü ve gümrük takipçileri bilgilerine yerverilmesi yeterli olacak şekilde işlemlerini tanımlayabilecektir. Firma yetkililerini belirleme işlemleri Firma Yetkilisine ait elektronik imza kullanılarak gerçekleştirebileceklerdir. Bunun yanı sıra firmalar, GEBOS-2 programında araçlarına satışı yapılmış belgelere ait bilgilere,Geçiş Belgesi Dağıtım Bürolarındaki belge stok durumuna, araçlara tahsis edilen ve iadesi zorunlu olan belgeleri kontrol etmenin yanı sıra geçiş belgesi haklarını hak ediş ödül kontenjan kubis vb.Bilgilere erişebileceklerdir.

GEBOS-2sistemini kullanabilmek için firmaların elektronik imza sahibi bir yetkilinin ad soyad TCKN telefon ve e-posta bilgilerini içeren dilekçe ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ ne can.ozkaymak@tobb.org.tr – ali.cicek@tobb.org.tr elektronik posta adreslerine veya 0312 218 2244 fax numarası kullanarak başvurmaları gerekecektir. Dilekçeyi imzalayan yetkili olduğunu kanıtlayan imzasirküleri de dilekçe ekinde yer almalıdır.

 

ÖRNEK GEÇİŞ BELGELERİ

Örnek geçiş belgeleri aşağıda listelenmiştir.