Ana Sözleşme Değişikliği

Sermaye artırımı ve azaltımı dışındaki anasözleşme değişikliklerinde;
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
1.    Dilekçe
2.    Genel Kurul Kararı (Noter onaylı – 2 adet)
3.    Tadil Metni (3 adet-yeni metin)