Denetçi Seçimi

DENETÇİ SEÇİMİ
Denetime tabi şirketlerde denetçi şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi ise ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi için, faaliyet döneminin 4. Ayının sonuna kadar ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Kuruluşta denetçi şirket sözleşmesi ile seçilebilir.
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
1.   Dilekçe
2.   Genel Kurul toplantı tutanağı(noter onaylı 2 adet)
3.   Hazirun cetveli
4.   Bakanlık temsilcisi atama yazısı
5.   Denetçi beyanı (TTK 400. Mad.)
* Denetçinin adı ve soyadı veya unvanı, kimlik numarası, yerleşim yeri veya merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi belirtilir.