Merkez Nakli

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
1.    Dilekçe
2.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge
3.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’ nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri
4.    Ana sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin yer aldığı Genel kurul kararı (noter onaylı-2 adet)
6.    Müdürlerinin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 adet),
7.    Oda kayıt beyannamesi
8.    Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu (2 adet)
9.    Kimlik formu -1 adet fotoğraf