Şube Açılışı

1.    http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden başvuru
2.    Dilekçe
3.    Şube açılışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı (2 adet noter onaylı)
4.    Kimlik Formu -1 adet fotoğraf
5.    Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza Ünvan beyannameleri (2 Adet)
6.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Cizre dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Tüzüğü`nün 120. maddesine göre alınan belge
7.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Cizre   dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ve son Yönetim kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkez sicilde yapılan son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi
8.    Oda Kayıt Beyannamesi