Tasfiye Kapanışı

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden başvuru
1.    Dilekçe
2.    Genel kurul toplantı tutanağı (2 adet-noter onaylı)
3.    Hazirun cetveli
4.    Gündem
5.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu Olan Toplantılarda)
6.    Genel kurulca onaylanmış, tasfiye memuru tarafından imzalanmış Tasfiye sonu bilançosu(3 adet)
7.    Bilanço ile ilgili yatırılmış olan damga vergisi makbuzu
8.    Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce veya en geç terkin başvurusu ile birlikte şubelerin terkini başvurusu da yapılmalıdır.