Tasfiye Giriş

TASFİYE

  • Dilekçe
  • Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri
  • Tasfiyeye ilişkin karar (Noter onaylı – 2 adet)
  • Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin görev kabul beyanı.
  • Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge