Hedeflerimiz

1.Üyelerimize etkin, kaliteli ve hızlı hizmet sunarak bu anlamda 5 yıldızlı hizmet anlayışı ile Akredite Oda olmak

2.Üreteceğimiz eserler ve çalışmalar ile üyelerimize ve toplumsal yaşamımıza katkıda bulunmak, bu eserlerle yerel yönetimlere ve ülke yöneticilerine ışık tutmak.

3.Cizre`nin,Bölgemizin ve Türkiye’nin kalkınmasına ve dışa açılmasına yardımcı olmak.

4.Oda üyeliğini cazip kılmak, saygınlığı korumak, oda-üye bütünleşmesini sağlamak ve tarafsız hizmet vermek

5.Oda’yı üyeler nezdinde iş dünyası hakkında danışman bir kurum haline getirmek

6.Daha iyi hizmet ve gelişmek için personelimizi ve üyelerimizi mesleki konularda eğitmek