BAŞKAN’IN MESAJI

 

Değerli Üyelerimiz;

2018 Nisan ayında göreve geldiğimiz gün itibari ile “Kendimiz için değil Kentimiz için” şiarıyla çıktığımız yolda Cizre’mizin her alanda gelişerek bir cazibe merkezine dönüştürülmesini hedefledik.

Üyelerimizin teveccühü ile çıktığımız bu yolda Tüm üyelerimizin bilgi ve deneyimini güçlü bir iletişimle paylaşabildiği, kurumsal diyalogların hâkim olduğu ve gerek bürokratik gerek Ticaret ve Sanayileşme adımlarının atılmasında şehrimizin lokomotif görevini üstlenen Cizre Ticaret ve Sanayi Odamızı sizlerle birlikte büyütüyor ve tanıtıyoruz.

Hepimizin bildiği üzere Cizre’miz ticari yapısıyla bölgemizdeki ve ülke genelindeki değerini korumaktadır. Göreve geldiğimiz gün itibari ile mevcut pazardaki yerimizi büyüterek, yeni yatırımcıları, yeni istihdam kaynaklarını, yeni ve farklı proje fikirlerini, akılcı plan ve programlarla destekleyerek kentin sanayi ve ticari değerini daha da arttırmak olmuştur.

Bu konuda özellikle Cizre Organize Sanayi bölgemizi günden güne daha da aktifleştirerek OSB’mizde yeni yatırımların yapılmasının önünü açtık. Şehrimize her geçen gün yeni yatırımcıları davet ettik. Özellikle gelişerek büyüyen OSB’mizde yatırım yapmak isteyen firmalarımız için gerekli tüm kolaylıkları sağlayarak aktif ve istihdama katkı sunan bir Organize Sanayi Bölgesi olmasını sağladık.

OSB’mizin her alanda büyümesi için gerek alt yapı gerek elektrik sorunu gibi çözüm bekleyen sorunların çözümü için ilgili bakanlıklar nezdinde sürekli olarak girişimlerde bulunarak OSB’mizin sorunlarına çözüm getirdik. Toplamda 3 etaptan oluşan OSB’miz 1. Etapta 25, 2. Etapta 29,ve 3. Etapta 16 sanayi parselden olmak üzere 70 parselden oluşmaktadır. Bu parsellerden 46 sanayi parseli 38 firmaya tahsis edilmiştir.

Üyelerimizden aldığımız güç ve inançla Cizre’mizi,  bir sanayi ve ticaret merkezi haline getirme hedefi ile güçlü ve öncü yatırımcılara her konuda destek vermek için görevimizin başındayız.

Gerek Sanayi, gerek Ticari gerek, kültür Turizm ve derin tarihi ve gerek Sportif faaliyetler bakımından Sahip olduğumuz ve bize güç veren kaynaklarımızı çok iyi tanıdığımızı biliyoruz. Bu değerlerimizi tanıtmak ve her alanda şehrimizin gelişimi için çalıştığımızdan hiç bir üyemizin kuşkusu olmasın. Cizre sahip olduğu kaynaklar ile bir ticaret kenti aynı zamanda tarih, turizm, kültür ve sanat merkezi olabileceğinin de ispatıdır. Şehrimizin tarih ve kültür bakımından tanıması ve yapılan yatırımlar turizmi güçlendirecek.

Cizre’miz için yapılacak tüm yeni yatırım ve atılımlarda, kamu kurumlarımızın, sanayicimizin, tüccarımızın ve esnafımızın her zaman yanında olup,  “Kendimiz için Değil Kentimiz İçin” olan şiarımız hep devam edecek.

Saygılarımla.

  • Salih SEVİNÇ
  • Yönetim Kurulu Başkanı