ARAÇLARINI HURDAYA ÇIKARANLAR VATANDAŞLARIMIZA MTV MÜKELLEFİYETİNİN SAĞLANMASI HK.

ARAÇLARINI HURDAYA ÇIKARANLAR VATANDAŞLARIMIZA MTV MÜKELLEFİYETİNİN SAĞLANMASI HK.

Araçlarını hurdaya çıkaran mükelleflerin bu araçlara ait vergi ve ceza ödemelerinin silinmesi hususunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde girişimlerde bulunarak yaşanan mağduriyetin giderilmesi için “ Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi” kapsamına alınması için başvuruda bulunmuştuk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden odamıza gönderilen yazı ile ilgili başvurumuzun Gelir İdaresi başkanlığına intikal ettiği bildirilmiştir.