DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen yazıda;

  Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmektedir.

İlgi’de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile ilgili mer’i mevzuatın 01.01.2021 tarihinden itibaren DYS’deki işleyişi ile ilgili izahatta bulunulmaktadır.

 Detaylı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys