GÜMRÜK VERGİ VE CEZA BORCU SORGULAMA-BORÇ DURUM BELGESİ HK. DUYURU

GÜMRÜK VERGİ VE CEZA BORCU SORGULAMA-BORÇ DURUM BELGESİ HK. DUYURU

 

TOBB tarafından odamıza gönderilen yazı ile; “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama” uygulaması üzerinden, “Borç Durum Belgesi” temin edilebilmesini sağlayan teknik düzenlemenin yapıldığı bilgisi iletilmiştir.

İlgili yazıda;

Yükümlülerin ilgili kurumlara sunulmak üzere, muaccel hale gelmiş gümrük borç bilgisini gösterir “Borç Durum Belgesi”ni, bir diğer adıyla “Borcu Yoktur Yazısı” nı e-devlet üzerinden temin edebilmelerine yönelik teknik düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda, yükümlülerin “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama” uygulaması üzerinden “Borç Durum Belgesi” temin edebilmelerine imkan sağlanmıştır. Bilgilerine yer verişmiş olup ilgili üyelerimize duyurulur.