İHRACATÇI FİRMALARIMIZA ÖNEMLİ DUYURU

İHRACATÇI FİRMALARIMIZA ÖNEMLİ DUYURU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) odamıza ulaşan yazıda; Ticaret Bakanlığı`nın önceden her iki usulde (hem manuel hem de Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik olarak) de onaylanıp ıslak olarak imzalanan Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)`nın Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıkmasını takiben,bundan sonra yalnızca MEDOS sistemi üzerinden düzenleneceği ve onaylanacağı belirtilmiştir. Bu tarihten itibaren (08-Nisan 2020) belgelerin Oda personelince ıslak olarak imzalanmasına gerek olmadığı ifade edilmektedir.

 

Ayrıca, söz konusu Bakanlıkça ilgili ülkelere gerekli bildirimlerin yapılacağı vurgulanmıştır.

 

 Bu itibarla;  

 Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi kapsamında elektronik ortamda belge onay işlemi gerçekleştirecek olan kullanıcıların https://medos.tobb.org.tr adresi üzerinden belge işlemleri gerçekleştirmek üzere sisteme giriş yapabilmeleri için öncelikle kendilerine ait bazı bilgileri medos@tobb.org.tr adresine gönderecekleri bir mail ile TOBB`a bildirerek, bu bilgilerin TOBB veri tabanında yer almasını sağlamaları gerekmektedir.

Bu kapsamda ilgili üyelerimizin Menşe şahadetnameleri onayı için MEDOS programını kullanmaları hususunu  dikkate alarak hareket etmeleri önemle duyurulur.