IKBY İthalat İzinleri Hakkında

IKBY İthalat İzinleri Hakkında

Ticaret Bakanlığı Erbil Gümrük Ataşeliği’nden alınan bir yazıya istinaden, bölgesel yönetim gümrük
idaresi ve iş dünyası yerel temsilcilerinden alınan bilgiye göre, ilgili hudut kapsamındaki ticaret hacminin
korunmasını teminen, bölgeye gerçekleştirilecek ithalatlarda Tarım, Sanayi, Maliye gibi Bakanlıklardan
alınması gereken bazı izinler için Duhok Valisine yetki devri yapıldığının öğrenildiği belirtilmiştir.

 

DOSYA EKİ