İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ  GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİN KULLANIMI HK. DUYURU

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ  GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİN KULLANIMI HK. DUYURU

Sayın Üyemiz,

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 17nci maddesinin birinci fıkrasında ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşının satış medelinin, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturan elektronik sistem üzerinden ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm doğrultusunda Ticaret Bakanlığınınca ve Türkiye Noterler Birliği (TNB) arasında 7.1.2020 tarihinde imzalanan protokolle günevli ödeme sisteminin oluşturulması ve işletilmesi hususunda TNB yetkilendirilmiştir. Güvenli Ödeme Sistemi TNB tarafından 3.2.2020 tarihinde hazır hale getirilerek kullanıma açılmış olmasına rağmen ikinci el motorlu kara taşıtı satış sayısıve sistemin kullanım sayısı karşılaştırıldığında işletmelerce anılan yönetmelik hükmüne riayet edilmediği sonucunda ulaşılmaktadır.

Bu çerçevede ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerce yapılan satışlarda taşıt bedelinin tamamının ya da bir kısmının kağıt veya medeni para ya da havale veya EFT gibi yöntemlerle ödenmesi durumunda Güvenli Ödeme Sisteminin kullanılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.