İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda; 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmalarını yürütüldüğü, anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon toplantısından 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; tehlike işyeri tehlike sınıfına itiraz etmek isteyen üyelerimizin, itiraz ve değişiklik taleplerini, İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne ve Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinde yer alan İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürüne ve Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formunu doldurarak 26 Kasım  2021 (saat 17:00’ye) tarihine kadar cizretso@tobb.org.tr e-posta adresine ulaştırmalarını önemle rica ederiz.