İTHALAT VE İHRACATÇILAR İÇİN TAREKS UYGULAMASI

İTHALAT VE İHRACATÇILAR İÇİN TAREKS UYGULAMASI

SN ÜYEMİZ;

 TOBB tarafından gönderilen ilgi yazıda, 31.1.2013 tarih ve 28868 sayılı (ikinci mükerrer)  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ithalat rejimi kararına ek kararın eki, Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek bazı maddelere ilişkin Tebliğin 12 nci maddesinde bu tebliğin EK-1/A  ve EK- 1/B  listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri  EK-2 de belirtilen değerlerin üzerinde olan eşyanın ithalatıyla ilgili tüm işlemlerin TAREKS üzerinden yapılacağı  14 üncü maddesinde is söz konusu TAREKS uygulaması ile ilgili 12 nci maddenin 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe gireceği  belirtilmiştir.

 Bu çerçevede ilgili tebliğin EK-1/a ve EK-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2 de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemlerin 1 mayıs 2014 tarihinden itibaren TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi)  üzerinden yapılacağı belirtilmiştir. 

TAREKS’in öncelikle ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi tutulan kişisel koruyucu donanım, oyuncak, yapı malzemeleri, tıbbi cihaz, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanı, pil ve akümülatör gibi sanayi ürünleri ile ihracatta ve ithalatta kalite denetimine tabi tutulan tarım ürünlerini kapsaması öngörülmektedir. Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin TAREKS aracılığıyla yerine getirilmesi halinde, bu işlemlere konu olacak firmaların TAREKS’ te tanımlanması gerekmektedir.

Firma tanımlaması, firmanın imza sirkülerinde yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler ya da bunların noter kanalıyla düzenlenmiş taahhütname çerçevesinde görevlendirdiği kişiler tarafından yapılacağı belirtilmektedir.

Konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz.