KOBİGEL-KOBİ DESTEK PROGRAMI HK. DUYURU

KOBİGEL-KOBİ DESTEK PROGRAMI HK. DUYURU

KOBİGEL ile 1.000.000 TL`ye kadar destek fırsatı…

 

Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ`lerin ekonomideki paylarının ve

etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB tarafından “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı” yürürlüğe konulmuştur.

 

Program kapsamında,  işletme başına 300.000 TL`ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL`ye kadar geri

ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL`ye kadar destek

verilebilecek 2 adet Proje Teklif Çağrısı yayınlanmıştır.

 

“İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı Proje Teklif Çağrılarının genel amacı:

– İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;

– Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,

– İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere

dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.

 

KOBİGEL – “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI`nın detaylarına ve başvuru şartları aşağıda açıklanmıştır.