ODAMIZ ORGAN SEÇİMİ HAKKINDA DUYURU!

ODAMIZ ORGAN SEÇİMİ HAKKINDA DUYURU!

Odamız Meslek komite ve Meclis Üyeliği organ seçimleri 30 Ekim 2022 Pazar günü 09:00-17:00 saatleri  Mithatpaşa Cizre Kız Teknik  Meslek Lisesi Binası Gerçekleştirilecek olup, seçime ilişkin hususlar aşağıda gösterilmiştir.

 

I – SEÇİM TARİHİ VE YERİ

a)Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üye Seçimi 30 Ekim 2022 Pazar günü Mithatpaşa Cizre Kız Teknik  Meslek Lisesi Binası(Ali Bey, Mahallesi Belediye Cd. No:38) Cizre adresinde, oy verme işlemi 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

II – LİSTELERİN ASILMASI

Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından düzenlenen ortak veri tabanından alınan seçme ve seçilme hakkına haiz üyelerin listeleri 12 Ekim 2022 Çarşamba Günü saat 08.00’den itibaren oda girişinde askıya çıkarılacaktır. ÜÇ TAM İŞ GÜNÜ süre ile askıda kalan listeler 14 Ekim 2022 Cuma günü saat 17.00’de askıdan indirilecektir.

 

5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 83.Maddesi uyarınca Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Oda Meslek Komiteleri ve Meclise üye olarak seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, herhangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından; üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek hatalı kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir.

 

Aynı Kanun hükümleri uyarınca, Odamıza olan aidat borçlarını ödememeleri nedeniyle üyeliği askıya alınan ve bu nedenle de Odamız meslek gruplarından ve seçmen listelerinden silinmiş olan üyelerimizin de seçimlere katılmaları mümkün olmayacaktır.Bu amaçla,14 Ekim 2022 tarihine kadar aidat borçlarını ödeyen üyelerimiz seçimlere katılabileceklerdir.

 

  1. Dilekçelerde mutlaka şirket kaşesinin bulunması gerekmektedir.
  2. Yalnızca bir temsilci için yetki belgesi düzenlenir.
  3. Müşterek yetkiye sahip temsilciler bulunması halinde hangi temsilci için yetki belgesi düzenleneceği dilekçede belirtilir ve müşterek yetkililerce imzalanır.
  4. Münferit yetkiye sahip birden fazla temsilci bulunması halinde dilekçe müştereken imzalanabileceği gibi münferit yetkiye sahip temsilcilerden biri tarafından da imzalanabilir. Münferit yetkililerden ilk başvurana yetki belgesi verilir.