Ofis Programları Kullanımı Eğitimi Hk.

Ofis Programları Kullanımı Eğitimi Hk.

Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ‘TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi’ kapsamında, 15-29 yaş arası gençlerin mesleki becerilerini artırmak ve işgücü piyasasına entegrasyonlarını geliştirmek amacıyla hazırlanan eğitimlerin önemli bir parçası olan Ofis Programları Kullanımı Eğitimi, Şırnak`ta 01 Mart 2021` de başlıyor.

 

15-29 yaş arası işsiz veya üniversite öğrencisi gençlere yönelik hazırlanan Ofis Programları Kullanımı Eğitimi katılımcıların temel iş bulma becerilerini geliştirebilmeleri için planlanmıştır. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar MEB onaylı katılım sertifikası alacaklardır. Ayrıca eğitim süresi boyunca tam katılım sağlayan gençlere İŞKUR tarafından cep harçlığı sağlanacaktır. 

  

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm eğitim faaliyetlerinde desteklendiği projede, Ofis Programları Kullanımı Eğitimlerinde %25 kadın kotası uygulanacaktır.

  

Ofis Programları Kullanımı Eğitiminin başvuruları proje internet sitesi www.gencistihdam.org dan 20 Şubat 2021 tarihine kadar online yapılabilecektir.