SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞLETME CETVELİ BİLDİRİMİ HAKKINDA

SANAYİ SİCİL BELGESİ İŞLETME CETVELİ BİLDİRİMİ HAKKINDA

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. maddesindeki “İşletmeler bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvelini takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar bağlı bulundukları ilin Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine vermek zorundadırlar” hükmüne istinaden ; Sanayi sicil belgeli firmalar 2017 yılı, yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan 2018 tarihine kadar, sanayi sicil sistemi üzerinden İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü`ne bildirmeleri gerekmektedir.