Şirketlerin Yasal Defterlerinin Tasdiki

Şirketlerin Yasal Defterlerinin Tasdiki

 

Yevmiye defterlerinin kapanış tasdiki ve genel Kurulların yapılması ile ilgili odamıza yoğun gelen sorulara ilişkin aşağıda belirtilen açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKLERİ HAZİRAN AYI SONUNA KADAR YAPILACAKTIR

TBMM ‘de 28.03.2013 tarihinde kabul edilen 437 Sıra sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 78- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.”

MADDE 90- Bu Kanunun;

a) 71 inci maddesi ile değiştirilmesi öngörülen 5957 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve madde metninden çıkarılan beşinci fıkrasına ilişkin hükümleri

1/7/2013 tarihinde,

b) 78 inci maddesi ile değiştirilen 6102 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan yevmiye defterinin kapanış onayına ilişkin hüküm 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Bu değişiklik ile;

ANONİM ŞİRKETLER

Yönetim Kurulu Karar Defteri

1. Mevcut düzenleme anonim şirketlerin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Karar Defterleri’nin kapanış tasdikinin 31 Mart 2013 tarihine kadar yapılması zorunludur.

2. 2013 yılı için Ocak ayında devam tasdiki yaptırılan 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Karar Defterleri’nin kapanış tasdiki yaptırmalarına gerek yoktur.

LİMİTED ŞİRKETLER

1. 2012 ve daha önceki yıllarda kullanılan karar defteri Ortaklar Kurulu Karar Defteri olup; kapanış tasdiki yapılmasına gerek yoktur.

2. 2012 yılında Ortaklar Kurulu Karar Defteri’nin dışında ayrıca Müdürler Kurulu Karar Defteri kullananlar Mart ayının sonuna kadar Müdürler Kurulu Karar Defteri’nin kapanış tasdikini yaptırmak zorundadır.

3. Ortaklar Kurulu Genel Kurul Defteri’ni aynı zamanda Müdürler Kurulu Karar Defteri olarak kullananların kapanış tasdiki yaptırmalarına gerek yoktur.

 

 

 

Ayrıca GENEL KURULLAR

1. Ticaret Kanunu’na göre kural olarak anonim ve limited şirketlerin genel kurullarının Mart ayı sonuna kadar yapılması zorunludur.

2. Genel kurulların yapılmamış olmasının, Ticaret Kanunu’na göre doğrudan bir cezai yaptırımı yoktur.

3. Genel kurulların yapılmamış olması, ortaklar arası veya şirketin üçüncü şahıslarla ilişkileri açısından, genel kurullarla ilişkilendirilebilecek hukuki sorumluluklar yaratabilir. Kanuna göre, genel kurulların uzun bir süre yapılmaması, organsızlık sebebiyle şirketin münfesih olma riskini beraberinde getirebilir.