TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİNDE SON GÜN 01.09.2014

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİNDE SON GÜN 01.09.2014

Ulaştırma ,  Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıda Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında hazırlanan  “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge” nin 10.04.2014 tarihli ve 15341 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile yayınlandığı bildirilmekte olup, bahsi geçen yönergeye  www.tmkt.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Bu kapsamda tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında dolduran, paketleyen yükleyen gönderen alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir-tank işletmecisi olarak faaliyet gösteren firmaların,01.09.2014 tarihine kadar bahsi geçen yönergede yer alan bilgi ve belgelerle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüklerine başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması gerekmektedir. 

 

Bilgilerinize rica ederiz. Saygılarımızla