TEHLİKELİ MADDELERİN FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

TEHLİKELİ MADDELERİN FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nin 20.06.2019 tarih ve 6399 sayılı yazısıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü`den alınan 14.06.2019 tarih ve 45142 sayılı yazıda Bakanlıkları tarafından hazırlanan Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge`nin 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Olur`u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Söz konusu yönerge ile ilgili Genel Müdürlüğün internet sitesinde www.tmkt.gov.tr mevzuat kısmı yönergeler başlığından ulaşılabilmektedir.

İlgili firmalarımıza ilanen duyurulur.