TOBB SEKTÖR MECLİSLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PANELİ

TOBB SEKTÖR MECLİSLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ PANELİ

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nda özel sektörü temsilen yer alan  Birliğimiz, Enerji Verimliliği Haftasında “TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli”
düzenlenmektedir.13 Ocak 2022 tarihinde Enerji Verimliliği Finansmanı ve Sanayide Enerji Verimliliği  başlıklarında 2 oturum olarak düzenlenecek etkinliğin bağlantı linki ve etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgi ekte takdim edilmektedir.

Dosya eki için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

sektörel meclisler