TOBB TÜRKİYE 100 YARIŞMASI HK.

TOBB TÜRKİYE 100 YARIŞMASI HK.

TOBB Türkiye 100 Programı’na 30 Temmuz 2022 tarihine
kadar

http://turkiye100.tobb.org.tr adresinden başvuru yapılabilecek.

2022 Türkiye 100 Programına aşağıda sıralanan kriterleri sağlayan şirketlerin
başvuruları kabul edilecek:
• 31 Aralık 2018 ve öncesinde kurulan,
• 2019 yılında en az 1 milyon TL satış gelirine sahip,
• 2021 yılında en az 2 milyon TL satış gelirine sahip,
• 2019 – 2021 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 oranında arttıran şirketler,
• 2021 döneminde en az 10 çalışana sahip
Ayrıca;
• Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye’de bulunması gereklidir.
• Kamu ortaklığı ve/veya halka açık olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.
• Yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin başvurusu geçerli sayılmaz.
• Hisselerinin yüzde 51’inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine
ait olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.
• Kar amacı gütmeyen şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.
• Franchise işletmelerinin başvuruları geçerli sayılmaz.
• Otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri ve
elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıların başvuruları geçerli sayılmaz.
• Holdinglerin başvuruları geçerli sayılmaz; bir holdingin çatısı altındaki şirketler
başvurabilir.
• Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiler) olan
şirketler başvurabilir.
Başvurular http://turkiye100.tobb.org.tr sitesinden yapılabilir.
Son başvuru tarihi 30 Temmuz 2022.