TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NİN KAĞIT BASKISININ KALDIRILMASI

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NİN KAĞIT BASKISININ KALDIRILMASI

DUYURU!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen yazı ile;

Dijital dönüşüm sürecinin sunduğu imkânların ve devreye alınan uygulamaların başarılı bir şekilde sürdürülmesi çerçevesinde, ayrıca Yeşil Mutabakat Eylem Planı hedefleri doğrultusunda yeşil dönüşüm süreci ile kaynak verimliliğine katkı sağlamak amacıyla 01.01.2022 tarihinden itibaren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin sadece internet ortamında yayımlanmasına, bu suretle kâğıt baskısının kaldırılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.