YAPILANDIRMA BAŞVURULARINDA İŞBİRLİĞİ TALEBİ HK. DUYURU

YAPILANDIRMA BAŞVURULARINDA İŞBİRLİĞİ TALEBİ HK. DUYURU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü) tarafından 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Birliğimize gönderilen ilgi yazıda, yapılandırma başvurularında işbirliği yapılması talep edilmiştir.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.