Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Süleyman Çağlı’nın T.C.ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde yoğun girişimleri sonucu;

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Süleyman Çağlı’nın T.C.ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde yoğun girişimleri sonucu;

Bu çerçevede, ihlal tarihindeki, römorku çeken çekicinin plakasının firma dilekçesi ile birlikte beyan edilmesi halinde HGS sisteminde bu çekicinin ihlal tarihinde geçiş yapıp yapmadığı incelenecektir.

Beyan doğru ve geçiş ücreti çekicinin HGS hesabından alınmış ise römorka ait idari para cezası ve normal geçiş ücreti iptal edilecektir.

Römorklu çekicinin geçiş tarihinde (en az geçişi karşılayacak kadar bakiyesi bulunan) HGS hesabı var ise römorklu çekicinin sınıfına karşılık gelen normal geçiş ücreti çekiciye ait HGS hesabından daha önce alınmadı ise bu hesaptan tahsil edilecektir.

Ayrıca Çekiciler için kesilen cezaların tebligat tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemelerine müracaatla iptal davası açılabilecektir.Bu konuda da Bakanlık nezdinde çalışmalarımız devam etmektedir.

İlgili sektördeki üyelerimizin ek’te sunulan dilekçe örneğini doldurup, Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 14 06100 Yücetepe/ANKARA adresine göndermeleri halinde cezalar iptal edilecektir.

Saygılarımızla.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na

ANKARA

73 xxx 06 Plakalı ………Marka ……. renkli araç şirketimize ait olup, Tarafımıza 01.01.2014 tarihinde saat 18.00 de …. ….isimli otoyol gişesinden Kaçak geçiş yaptığımızdan dolayı ……..TL idari para cezası tebligatı yapıldı.

Belirtilen gün ve saatte şirketimize ait aracımız belirtilen kaçak geçişi yapmadığından,Kayıtlarınızın tekrar incelenerek cezanın iptal edilmesi hususunu;arz ederim.

Tarih:

Adı Soyad /Firma Unvanı

İmza:

Adres:

Telefon:

DİLEKÇENİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES

Karayolları Genel Müdürlüğü
İşletmeler Dairesi Başkanlığı
İnönü Bulvarı No: 14
06100 Yücetepe/ANKARA

T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü

Sayı : 41416530- 170.09/218582 Konu : HGS Cezaları Hk. 22.12.2014 İlgi: 15.12.2014 tarih ve 1392-14/EE IAÖ-FŞ sayılı yazınız.

İlgi yazınızda belirttiğiniz Çekicilerde yeterli bakiyeye sahip HGS barkodu olmasına rağmen dorselere kaçak geçiş cezası gelmesi ile ilgili olarak;

Dorselere sehven gönderilen veya gönderilecek Tebligatlarda düzeltme işleminin yapılabilmesi için araç sahibinin, ihlal tarihindeki dorseyi çeken çekicinin plakasını dilekçe ile beyan etmesi halinde HGS sisteminde bu çekicinin ihlal tarihinde geçiş yapıp yapmadığı incelenecektir.
Beyan doğru ve geçiş ücreti çekicinin HGS hesabından alınmış ise dorseye ait idari para cezası ve normal geçiş Ucreti iptal edilecektir. Dorseli çekicinin geçiş tarihinde (en az geçişi karşılayacak kadar bakiyesi bulunan) HGS hesabı var ise dorseli çekicinin sınıfına karşılık gelen normal geçiş ücreti çekiciye ait HGS hesabından daha önce alınmadı ise bu hesaptan tahsil edilecektir.

Enver İSKURT
Genel Müdür a.
İşletmeler Dairesi Başkanı

“Bu belge.güvenli elektronik i imza ile imzalanmıştır

İnönü Bulvarı No: 14 Cl6100 Yücetepe /ANKARA
Telefon No :312415S278 Faks: 03124172851