ADALET BAKANI SAYIN BEKİR BOZDAĞ`I BAŞKAN SÜLEYMAN ÇAĞLI`NIN YER ALDIĞI HEYET  KARŞILADI

ADALET BAKANI SAYIN BEKİR BOZDAĞ`I BAŞKAN SÜLEYMAN ÇAĞLI`NIN YER ALDIĞI HEYET KARŞILADI

Yapılan görüşmede Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Çağlı;Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’a hitaben;Vatandaşlarımız ve bölge insanı çözüm sürecinden çok büyük umutlar taşımakta ve bu umutlardan dolayı toplumsal desteğin artarak devam etmesi için, burada yol yürümemiz ve neticeye ulaşmamız gerekiyor. 

Çözüm sürecinin başladığı Ocak 2013’ten bu yana analar gözyaşı dökmüyor.

Barış fikrinin genel kabul görmeye başlanması ve topluma da mal olmaya başladığını görmek de güzel bir gelişme.
Her iki tarafın çözüm açısından yaşamsal nitelikteki bazı temel meselelere ivedilikle el atması gerekmektedir.
Çözüm Süreci’nin 1,5 yılı geride kalırken, bölgedeki illerimize huzur ve refah geldi. Bu süre zarfında silahların susmasıyla bölge illerde yatırımlar hızla arttı. 

Ayrıca Çözüm Süreci bölgenin ekonomik kazanımlarına katkı sunmakla beraber,İstihdamı arttıran, üretim ve ihracatta ciddi anlamda gelişme sağlamasına neden oldu.

Bölgedeki tüm yatırımcıların hem fikir olduğu Çözüm süreci başarıya ulaşırsa kalkınma açısından kısa sürede büyük gelişme yaşanacaktır.
Tarım, hayvancılık ve enerji açısından büyük potansiyele sahip bölge eğitim, sağlık ve turizm alanında Ortadoğunun cazibe merkezi olacağı yönündedir.

Bugün gelinen noktada eğer içtenlikle ‘çözüm sürecinde yol almak’tan söz ediyorsak, buna gerçekten inanıyorsak,toplumun tüm kesiminin bin bir zorluk ve fedakârlıkla bu noktaya getirdiği çözüm sürecinin zarar görmemesi,toplumsal barış ve huzurun yakalanması adına, sağduyulu davranmaları gerektiği kanaatindeyiz.

Bu süreçte şiddetin dinmesi, insanların dağdan silahını bırakarak inmesi ve normal toplumsal hayat içinde rehabilitasyonu yapılarak yaşaması safhasına hızla geçilmesi gerekir.

Bu anlamda;Sürecin sağlıklı devam etmesi noktasında yeni ve demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyulmaktadır.

• Bu anayasada ;kapsayıcı bir vatandaşlık tarifi.

• Seçim Kanunu’nda, Siyasi Partiler Kanunu’nda demokrasinin gerektirdiği değişiklikler.

• Hapisteki siyasileri özgürlüklerine kavuşturacak yasal adımlar 

• Af

Çözüm sürecini rayına oturtacak bütün bu kritik konularda, kararlılık ve cesaretle yeni adımların atılması,çözüm sürecinin daha üst safhalara taşınmasını sağlayacaktır.

Bölge İş adamları olarak önceliğimiz Barışın ve toplumsal huzurun sağlanmasıdır. 30 yıldır devam eden ve gerek ülkemizin gerekse bölgemizin ekonomisine olumsuz etkileri olan bu sorunların çözümü noktasında tüm girişimleri destekliyoruz. Süreç kararlı ve yapıcı bir biçimde yönetilerek, sağduyuyla sürdürülmelidir. 

Yıllarca akıtılan kardeş kanının durdurulması için başlatılan süreçte sorumluluğun, yalnızca hükümete ve siyasi partilere değil, sivil toplumdan medyaya ülkenin tüm kurumlarına düşmektedir.Tüm siyasi partiler ve temsilcileri, sivil toplum örgütleri, barış dilini öne çıkararak, ortak bir yaklaşım geliştirmelidir. Türkiye’de yıllardır özlemini çektiğimiz barışın sağlanması için bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi, tüm çevrelerin sorumluluk içinde barışa destek yönünde hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Barış süreci toplumsal destek ile birlikte hepimizin geleceğe daha umutla bakmasına vesile olmasını temenni ediyoruz.şeklinde açıklamalarda bulundu.