BAŞKAN SEVİNÇ U-ETDS SİSTEMİNİN ERTELENMESİ HUSUSUNDA TOBB VE ULAŞTIMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI NEZDİNDE GİRİŞİMLERDE BULUNDU

BAŞKAN SEVİNÇ U-ETDS SİSTEMİNİN ERTELENMESİ HUSUSUNDA TOBB VE ULAŞTIMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI NEZDİNDE GİRİŞİMLERDE BULUNDU

Başkan Sevinç, TOBB ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yazılı olarak bulunduğu girişimde, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına alınmış olup Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin, 6 ıncı fıkrası ile ”C2, C3, Kİ, K3, LI, L2, NT, N2, RI ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senedi birlikte, beşinci fıkrada belirtilen bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorunluluğu” hükme bağlandığını dile getirdi.
Sevinç, Karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren firmaların U-ETDS sistemi kapsamında talep edilen bahse konu verilerinin Ticaret Bakanlığımızda mevcut olduğu, ayrıca e-irsaliye ve ihracat beyannameleri çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığından da temin edilebileceği dikkate alındığında, talep edilen bilgilerin ilgili kurumlarla yapılacak protokol kapsamında ve “veri entegrasyonu” ile temin edilmesinin önü açıktır.” ifadelerini kullandı.
Başkan Sevinç, Bu çerçevede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı Gümrük birimlerinden veya Hazine ve Maliye Bakanlığından veri entegrasyonunun sağlanması halinde gerek yabancı gerekse Türk araçların ithalat ve ihracat taşımalarına ilişkin tüm verilere kolaylıkla ulaşma imkanı sağlanabileceği göz önünde bulundurularak; bahse konu kurum kuruluşlarla entegrasyonlar sağlanıncaya dek 01.01.2021 tarihinde başlatılması öngörülen U-ETDS veri girişi zorunluluğu uygulamasının ileriki bir tarihe ertelenebilmesi hususunda,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TOBB nezdinde girişimlerde bulunarak destek talebinde bulundu.