CİZRE DEVLET HASTANESİNİN TAŞINMASINA TEPKİ

CİZRE DEVLET HASTANESİNİN TAŞINMASINA TEPKİ

Tüm STK bileşenleri adına Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Salih Sefinç tarafından yapılan basın açıklaması şöyle;

Bilindiği üzere devletin resmi ağızlarından özellikle bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından defalarca dile getirilmiş olan Cizre’nin İl Statüsüne yükseltileceği ile resmî açıklamalar yapılmıştı. Biz duyarlı Cizre halkı olarak bu açıklamaların yapıldığı süreçte ve hiçbir zaman Şırnak’a verilmiş olan İl Statüsünün Şırnak.’tan alınıp Cizre’ye verilmesi talebini yapmadık.

Bununla birlikte daima Şırnak İl Kalsın Cizre İl olsun şeklinde haklı taleplerimizi dile getirdik. Bunun yanı sıra 2019 yılı yatırım programına alınarak resmi gazetede yayımlanmış olan 500 yataklı Cizre Devlet Hastanesinin Cizre’den alınıp İkizce’ye taşınmasıyla ilgili resmi yazışmaların yapılmaya başlandığı görülmektedir.

Bizler Cizre Halkı olarak Cizre’de yapılması planlanan hastane Yerel Siyasetçi ve İl Teşkilatının bürokratik engel ve marifetleriyle Cizre için verilen bu yatırımın bu şekilde haksız yere alınmasına karşı olduğumuzu belirtir ve kendi iç dinamiklerimizi de harekete sokarak bakanlık nezdinde girişimlerimiz ile hakkımız olan bu yatırımın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve bu hakkın bize geçmesi için bedeli ne olursa olsun alacağımızı belirtiriz. Bu yönde Cizre’nin yatırım programlarının bu şekilde bu marifetle heba edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

Ayrıca Cumhurbaşkanımızın defaatle altını çizerek Cizrelilere verdiği sözü her defasında siyasi ve bürokratik engellemeler koyarak yapılan girişimler Cumhurbaşkanının da kurumsal ve siyasi anlamda temsiliyetine gölge düşürülmektedir.

Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi gecesinde Şırnak Çakır söğüt Komando Tugayından çıkıp gelen hain darbecilere geçit vermeyen ve hain darbe girişiminin seyrini değiştiren gazi şehrimiz Cizre üzerinden yürütülen bu kirli siyasete izin vermeyeceğimizi belirtiriz.

Şunun bilinmesini istiyoruz ki ; Yerel siyasetçilerimiz, Cumhurbaşkanımızın iradesine rağmen söz verilen vaatlerin önüne set çekmek başta Cumhurbaşkanının İradesini yok saymakla birlikte temsil etmiş olduğunuz halkın mağduriyetine sebep vermektedir.

Şırnak Merkezi ile birlikte Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinin toplam nüfusu 155.000’dir. Şırnak Merkezde mevcut olan devlet hastanesinin ve sivil vatandaşlarımızın kullanımına açık olan ve yeni yapılmakta olan bitme aşamasına gelen kadın doğum hastanesinin kapasitesi Şırnak Merkez nüfusuna yani Beytüşşebap ve Uludere’ye yetecek kapasitededir.

Fakat Şırnak’ın batı kısmında yer alan Cizre,Güçlükonak,Silopi,İdil ilçelerinin toplam nüfusu 370.000’dir. Bu rakamları bile baz aldığımızda bile bu hastanenin İkizce’ye taşınması talebinin ne kadar adaletsiz bir karar olduğunu fark edebiliriz. Bu rakamlar Sağlık bakanlığı isitatisitik verilerince de sabittir.

Tüm bu veriler ortada iken Şırnak Merkezli Siyasi girişimler ile devlet yetkilileri ve ilgili bakanlıkların bu yönde yanlış bilgilendirilerek olayın sulandırılıp hastahanenin bu marifetle yangından mal kaçırırcasına İkizce’ye taşınması girişimlerinin yapıldığını biliyoruz.

Ayrıca şunu da belirtmek isteriz ki ; İkizce’de yapılacak  Bölge Hastahanesinin açılmasıyla birlikte İlçelerde kurulu olan küçük ölçekteki hastanelerinde işlevsiz kalacağının ve Kahramanmaraş gibi diğer illerde uygulandığı farklı alanlarda kullanılacağının bilinmesini isteriz. Bu durunun olması halinde merkez ve tüm ilçelerimizde yaşayan halkımız en ufak bir rahatsızlıkta onlarca kilometre gidip gelmek zorunda kalacaklar ve mağdur olacaktır. Mantıklı düşünüldüğünde bu sorun sadece Cizre’nin değil Şırnak Merkez, tüm ilçeleri ve bütün beldelerin sorunu haline geleceği ortaya çıkacaktır.

Günlerdir gündemimizi meşgul eden ve zaman zaman sosyal medyada uyuyan hücreler tarafından kontrollü bir şekilde yapılan, Şırnak-Cizre ile olan aile ve akrabalık ilişkilerinin altını adeta dinamitlemek isteyen çevrelerin bu arzu ve istekleri kursaklarında kalacaktır. Bu kesimler her dönem ortalığı velveleye verip kendi iktidarlarının mazlum halkın sırtına basarak yaşatmaya çalışmaktadırlar.

En zor zamanlarda ortalıkta görünmeyen bu kesimler mevzu İl ve hastane olunca pastadan pay alma yarışına girdiler. Bizler bu yönde tüm bölge halkımızın toplumsal menfaatini düşünen bağımsız ve tarafsız Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Parti Temsilcileri, Mesleki Örgütleri olarak bu konuda girişimlerimizin bu günden itibaren daha canlı ve sesimizin daha da gür bir şekilde çıkacağının sözünü veriyoruz.

Bu minvalde önümüzde ki günlerde Cizre Halkı ve Temsilcileri olarak Ankara’ya bir çıkarma yapmak ve bakanlıklar nezdinde girişimlerimizi yapmak için şimdiden çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu konuda bizleri yalnız bırakmayacağınızı umarız.

Bölgemizin büyümesi ve kalkınmasını engelleyecek her türlü siyasi ve kurumsal girişimlerin de önünde olacağımızı tüm halkımız huzurunda beyan ediyoruz.