CUMHURBAŞKANI SAYIN ABDULLAH GÜL`ÜN İTALYA ZİYARETİ

CUMHURBAŞKANI SAYIN ABDULLAH GÜL`ÜN İTALYA ZİYARETİ

Ziyarete katılmak isteyen firmaların konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere DEİK-İş Bankası Beyoğlu Şubesi (Şube Kodu: 1011) TR67 0006 4000 0021 0113 3145 86 numaralı Avro hesabına 1500,- (BinBeşYüz) Avro avans bedeli ödemeleri gerekmektedir. Katılım bedelinin kesinleşmesini müteakip, bakiye tutar ziyaret öncesinde katılımcılardan tahsil edilecektir.Katılım ücreti ve organizasyon hizmetleri, katılımcıların sayısına göre tespit edilmektedir. Bu itibarla, katılım teyidini bildirip, avans ödemesini yapmış olan katılımcıların ziyarete katılmaktan vazgeçmeleri halinde, en geç 20 Ocak 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar TOBB’ye yazılı olarak bildirmeleri kaydıyla avans olarak yapılan ödeme iade edilecektir.Ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin www.tobb.org.tr sitesinin sağ panelinde “Hizmetler”başlığı altındaki “Uluslararası İş imkanları/Yurtdışı Etkinlikler” bölümünde yer alan “İtalya Ziyareti özel Sektör Heyeti Başvuru Formu” na yüksek çözünürlüklü ve “jpeg” formatında bir resim ekleyip, eksiksiz doldurarak, avans bedelinin ödendiğini gösteren, katılımcının isminin ve İtalya ziyareti ibaresinin de kayıtlı olduğu ödeme dekontu ile birlikte en geç 15 Ocak 2014 Çarşamba günü mesai 

saati bitimine kadar DEİK’e (Neslihan Kilit, tel: 0212 339 50 27, e-posta: nkilit@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.