DİKA 2014 YILI DESTEK PROGRAMI TOPLANTISI 18 ŞUBAT 2014 SALI GÜNÜ ODAMIZDA YAPILACAKTIR

DİKA 2014 YILI DESTEK PROGRAMI TOPLANTISI 18 ŞUBAT 2014 SALI GÜNÜ ODAMIZDA YAPILACAKTIR

2014 Yılı Mali Destek Programları
 
Teklif Çağrısı İlanı
 
Dicle Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu 2014 Yılı Sektörel Gelişme, Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı 
ve Tarımsal Üretimde Su Kaynaklarının Etkili Kullanımı Mali Destek Programları kapsamında uygun 
proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.
 
Söz konusu programlara ait ilanın tam metnine www.kalkinma.gov.trwww.mardin.gov.tr
www.batman.gov.trwww.sirnak.gov.tr ve www.siirt.gov.tr internet adreslerinden; detaylı bilgi, 
Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamına ise www.dika.org.tr ve malidestek.dika.org.tr internet 
adreslerinden ulaşılabilecektir.
 
Başvurular en geç 09.05.2014 saat 23.59’a kadar KAYS üzerinden yapılmalıdır. Yapılan başvurunun 
sistemden alınan çıktısı elden veya posta yolu ile en geç 16.05.2014 saat 17:30’a kadar Ajansa teslim 
edilmelidir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.