KALKINMA EKSENLİ ORTAK AKIL TOPLANTISI

KALKINMA EKSENLİ ORTAK AKIL TOPLANTISI

Sayın Valim,

Sayın DİKA Genel Sekreteri,

Saygıdeğer İş Adamları ve Misafirler,

Değerli Basın Mensupları,

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum.

Dicle Kalkınma Ajansı Şırnak Yatırım Ofisi’nin düzenlediği ” Kalkınma Eksenli Ortak Akıl Toplantısı’nda ” sizleri bir arada görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Bu vesileye olanak sağlayan başta Sayın Valimiz Hasan İPEK’e ve Dicle Kalkınma Ajansı’na ve bölge İş Adamı arkadaşlarıma katılımlarından dolayı ayrı yarı teşekkür ediyorum.

Bölgemizdeki Kalkınmanın Önündeki Engeller ve Sanayicilerimizin Sorunları ile ilgili ortaya çıkan görüş ve önerileri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bu toplantı ile düşünce ve taleplerimizin daha yakından anlaşılmasına vesile olacağını umuyoruz.

Değerli Misafirler,

Bölgenin iş adamları olarak, Sanayinin önündeki engellerin çözümüne katkı sunacağını düşündüğümüz aşağıdaki adımların acilen atılması gerektiğine inanıyoruz.

Cizre’de 1000 Dönüm arazi üzerine kurulu toplamda 62 parseli olan Cizre İsmail Ebul-iz Organize Sanayi Bölgemizde, ilk etabı 500 dönüm olan 26 sanayi parseli yatırımcılarımıza tahsis edilmiştir. 2013 yılında üretime geçen 3 fabrikamız mevcut olup, yatırımcılardan 6 adet firma inşaat aşamasında, 6 adet firma proje etüt çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra Cizre’de üretim yapan küçük ölçekli sanayicilerde vardır.

İsmail Ebul – İz Organize Sanayi Bölgesi’nde ve Cizre’de üretim yapan sanayicilerin sorunlarının başında:

1-      Üretimde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman eksikliği

2-      Elektrik kesintilerinin sıksık yaşanması,

3-      Hammadde teminindeki nakliye maliyetlerinin yüksek olması,

4-      Doğalgaz Hattının olmaması,

İsmail Ebul – İz Organize Sanayi Bölgesi’nde ve Cizre’de üretim yapan sanayicilerinin sorunları için çözüm önerilerimiz:

5-      Üretimde ihtiyaç duyulan nitelikli eleman eksikliği,

Bölgenin insan gücü ihtiyaçlarına yönelik projeksiyonlar yapılması ve bu projeksiyonlar doğrultusunda mevcut meslek liselerinin dönüştürülmesi veya sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanın yetiştirilmesi için meslek liselerinin açılması

Mesleki ve Teknik ortaöğretimde okuyan, özel sektörde iş başı veya çıraklık eğitimlerin sağlanması yoluyla bu okullarda verilen eğitimin amacına uygun hale getirilmelidir.

Mezunların istihdamı içinde meslek okullarının özel sektörle işbirliğinin desteklenmesi gerekmektedir.

1-      Elektrik kesintilerinin sıksık yaşanması,

Sanayi enerji altyapısı ile ilgili Bölgemizde ve özellikle Cizre’de en önemli sorun sürekli yaşanan elektrik kesintileridir. İletim altyapısının eski ve bağlı hatların yıpranmış olmasından kaynaklanan kesintileri,Cizre OSB’de bulunan makine ve teçhizatlara ciddi hasarlar vermekte, makine kullanım sürelerini aşağı çekmektedir. Ayrıca, elektrik kesintileri sırasında üretimde olan ürün de zarar görmekte ve üründe meydana gelen bozulmalar da işletmelerin maliyetlerini artırmaktadır.     

2-      Hammadde teminindeki nakliye maliyetlerinin yüksek olması,

Üreticilerin ara mallarını batı illerinden temin etme hususunda ortalama nakliyeye ödedikleri 2000-2500 ABD Dolarıdır. Buda ürün bazında maliyet arttırıcı bir etken olup, yatırımcının rekabet edebilirlilik gücüne olumsuz etki yapmaktadır. Bu konuda: karayoluyla ulaşımın büyük maliyete neden olduğu, Hali hazırda olan Nusaybin Demiryolu ağının Cizre’den geçirilerek Habur ile birleştirilmelidir.

 

6-      Doğalgaz Hattının olmaması,

Cizre OSB’de işletmelerde enerji olarak kullanılan Doğalgazın olmaması, büyük ölçekli (Çanakkale seramik vb.)büyük işletmelerin söz konusu OSB’de yatırım yapmalarını engellemektedir.

Değerli Misafirler,

Bölgesel kalkınmanın önündeki en öncelikli engellerin başında çözüm sürecinin önemi gelmektedir. Yıllarca çatışmalı ortam bölge halkını olduğu kadar biz bölge işverenlerini de direk ve doğrudan, olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Bölge iş adamları olarak, bir daha çatışma ortamına dönülmemesi adına, Bölgenin ekonomik kalkınmasını sağlayarak toplumun refah düzeyini ileriye taşıyacak faktörlerin başında;

1-Çözüm sürecinin devam etmesi

2-Teşvik kapsamında 7. Bölgenin oluşturulması

3-Yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşmek

4-Ortak Yatırım Fonunu oluşturmak

5-Yerli malı üretimini sağlamak

6-Turizm Alt yapısının iyileştirilmesi

7-Doğa ve Kış Sporlarının yapılması

8-Tarım ve Hayvancılığın Canlandırılması

9-Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgelerinin kurulması

10-Üretime dayalı orta ve küçük sektörlerin desteklenmesi

11-Gümrük Kapılarının Geliştirilmesi

12-İhracat Firmalarının Desteklenmesi

13- Üretime Dayalı İhracatın Yapılması

14-Lojistik Merkezleri Oluşturmak

15-Güneş ve Alternatif Enerjisi Sistemlerini Hayata Geçirmek

 

1-Çözüm sürecinin devam etmesi

1-Başlatılan çözüm sürecinin devamını diliyoruz. Çözüm süreci mutlak suretle kalıcı hale getirilmelidir. Çünkü Cizre başta olmak üzere bölgenin tüm sorunlarının başında bu sorun yer alıyor. Bir memleketin kalkınması için öncelikle Sanayisi kalkınacak. Sanayisi kalkınmamış bir memleketin kalkınması da söz konusu olamaz.

2-Teşvik kapsamında 7. Bölgenin oluşturulması

2-30 yıllık sorun nedeniyle bu bölgeye yapılması gereken yatırımlar, güvenlik sorunu nedeniyle Gaziantep ve Mersin gibi illere kaydırıldı. Bu nedenle bu bölge hep geride kaldı. Yatırımlar batı illerine yapılırken, bölgemiz teşvikten de yeteri kadar yararlanamadı. İleriki dönemlerde teşvik uygulamasının revize edilmesi ve 7.bölgenin oluşturularak avantajların artırılmasının talebinde bulunmamız gerek.

 

3-Yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşmek

3-6.Bölge kapsamında yer alan ilimizin teşvik belgelerinden daha fazla yararlanması için yerli ve yabancı yatırımcılarla tek tek diyalog kurulması, ortaklıkla yapılabilecek projelerin anlatılması için çalışmalar yapmamız gerek.

4-Ortak Yatırım Fonunu oluşturmak

4-Diğer illerde yaşayan bölge iş adamları ile ortak bir fon kurularak yatırım ve istihdam projelerini hayata geçirmek. Bölge nüfusunun yarısı gençlerden oluşuyor ve maalesef bu gençlerimizin büyük bir bölümü de işsiz durumda. Bizlerin yeni üretim ve istihdam alanları yaratarak bu gençlerimize iş ve aş imkânı sunmamız gerekiyor.

5-Yerli malı üretimini sağlamak

5-Bölgede yerli malı üretimine önem vererek, kendi öz mallarımızı tüketerek, ihraç etmeliyiz.

6-Turizm Alt yapısının iyileştirilmesi

6-Bölgede turizm önemli bir istihdam ve gelir kaynağı potansiyeline sahiptir. Bölgeye turist çekmek için gerekli altyapı olanaklarının bulunmaması gibi nedenlerden dolayı, bu potansiyel bugüne dek yeterince kullanılamamıştır. Bölgedeki tarihi mekânların yeterince korunup restore edilememesi inanç turizmi potansiyelinden yeterince faydalanılamamasına yol açmıştır. Cizre’nin en önemli tarihsel zenginliklerinden biri olan, Cizre Kalesi ve Surlarının biran önce geleceğe kazandırılması gerekmektedir. Bölgenin kültürel, tarihi ve dini mirasının korunmasına yönelik özel projeler hazırlanmalıdır.

7-Doğa ve Kış Sporlarının yapılması

7-Bölgenin kırsal ve dağlık arazilerinde acilen kapsamlı bir mayın temizleme çalışması yapılmalı ve Bölgede doğa ve kış sporlarının gelişmesine yönelik yatırımlar yapılmalıdır.

 

8-Tarım ve Hayvancılığın Canlandırılması

8-Bölgeden göçlerin yoğun olması nedeniyle uzun zamandır tarım ve hayvancılığın önemli ölçüde zayıfladığı bilinmektedir. Oysa bu konuda çok geniş bir yelpazede bölgenin geniş bir potansiyeli bulunmaktadır. Özellikle birçok ürüne yönelik potansiyeller Türkiye’nin tüm ihtiyacını karşılayabilecek bir düzeyde olduğu gibi, ihracata da konu olabilecek düzeydedir. Bu konuda bölgede yapılması gereken birinci iş tarım ve hayvancılığa ilişkin üretim potansiyelini değerlendirmek ve üretim kapasitesini artırmaktır. İkinci iş olarak tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin geliştirilmesini sağlamaktır.

9-Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgelerinin kurulması

9-Önemli bir önerimiz mayınlı arazilerin temizlenerek organize tarım ve hayvancılık bölgelerinin kurulması geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına açılmadır. Bu çabalar üretimin daha toplu yapılması ve kitle üretimine dönüştürülmesi için önemli görülmektedir. Böylece küçük ölçekli üretimin verimsizliği giderilmiş ve geniş ölçek sayesinde elde edilen daha verimli bir üretim imkânı yakalanmış olacaktır.

10-Üretime dayalı orta ve küçük sektörlerin desteklenmesi,

10-Bölgemizin ekonomik kalkınması için dikkate alınması gereken çok sayıda küçük,büyük sektör bulunmaktadır. Gıda ürünleri, su dahil olmak üzere içecek imalatı, tekstil ürünleri, bitkisel üretim vb. alanların geliştirilmesi ve desteklenmesi gerek.

11-Gümrük Kapılarının Geliştirilmesi

11-Bölgede sınır ticaretinin geliştirilmesi için sınır kapılarının kapasitelerinin artırılması gerekmektedir.

12-İhracat Firmalarının Desteklenmesi

12-Bölgede ihracat kültürünün geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda bölgede ihracata odaklanan firmaların yaygınlaştırılması ve desteklenmesi gerekmektedir.

13- Üretime Dayalı İhracatın Yapılması

13-Bölgede yapılan ihracatta yer alan firmalarımız taşeron konumundadır. Üretim olmadığı için yapılan ihracata ve istihdama yeteri kadar katkı sağlayamadığını ve bu yüzden bölgede ihracata dayalı bir üretimin başlatılması gereği ortaya çıkmaktadır. Bölgedeki işsizliğin önlenmesi için de hayati bir öneme sahip olacaktır diyoruz.

14-Lojistik Merkezleri Oluşturmak

14-Cizre’nin, tüm komşu ülke ve bölgelere ihracat yapabilen bir konum ve güzergâhta olması göz önüne alınarak, lojistik merkezi bir üs haline dönüştürülmesi gerekmektedir.

15-Güneş ve Alternatif Enerjisi Sistemlerini Hayata Geçirmek

15-Bölgemizin yenilenebilir enerji(güneş enerjisi) ve rüzgâr enerjisi üretmek açısından en verimli bölge olması sebebiyle, temiz enerji üretmeyi özendirici politikaların ve teşviklerin yapılması, doğayı ve kültürel yapıyı tahrip eden enerji politikalarından vazgeçilmesilidir.

Değerli Misafirler,

Unutmayalım, ticaret en büyük barış kaynağıdır. Ticaret yapan, savaşı konuşmaz, birbirine kötü bakmaz. Girişimcilerimizin bu coğrafyada daha fazla ticaret ve yatırım yapması, bölgemizin gelişmesini sağlayacaktır. Ülkenin batısın da olduğu gibi bu coğrafyada da demokrasi ve istikrarın daha da kuvvetlenmesi adına hepinizi selamlıyor,

 

Saygılar sunuyorum